DOKUMENTY

STATUT –

 

Regulamin przyprowadzania i odprowadzania dzieci –

Załącznik nr 1 – Upoważnienia wielokrotne –

Załącznik nr 2 – Lista osób upoważnionych –

Załącznik nr 3 – Upoważnienie jednorazowe –

Załącznik nr 4 – Rejestr upoważnień –

 

Procedury bezpiecznego pobytu dziecka –

 

Aneks do umowy –

 

Procedury bezpieczeństwa w Publicznym Przedszkolu „Wrocławskie Skauty I” we Wrocławiu w okresie stanu epidemicznego COVID – 19 –

Załącznik nr 1 mycie rąk –

Załącznik nr 2 dezynfekcja –

Załącznik nr 3 zdejmowanie rękawiczek –

Sprawdź Naszą Ofertę