DOKUMENTY

STATUT – Pobierz

 

Regulamin przyprowadzania i odprowadzania dzieci – Pobierz

Załącznik nr 1 – Upoważnienia wielokrotne – Pobierz

Załącznik nr 3 – Upoważnienie jednorazowe – Pobierz

Procedury bezpiecznego pobytu dziecka – Pobierz

Sprawdź Naszą Ofertę