ZAPISY I REKRUTACJA

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2021/2022

DO PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA

WROCŁAWSKIE SKAUTY V

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że rekrutacja do Publicznego Przedszkola Wrocławskie Skauty V na rok szkolny 2021/2022 prowadzona będzie z wykorzystaniem elektronicznego systemu rekrutacji prowadzonego przez miasto Wrocław.

Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem i kryteriami rekrutacji 2021/2022.

Zarządzenie Prezesa w sprawie określenia kryteriów, punktacji, niezbędnych dokumentów potwierdzających spełnianie wymogów, kalendarza postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego
wraz z określeniem terminu składania dokumentów do Publicznego Przedszkola „Wrocławskie Skauty V” we Wrocławiu –

Zarządzenie Dyrektora w sprawie prowadzonego postępowania rekrutacyjnego do Publicznego Przedszkola „Wrocławskie Skauty V” we Wrocławiu na rok szkolny 2021/2022 –

Załączniki do zarządzenia Dyrektora

 

___________________________________________________________________________________________________

Kontynuacja wychowania przedszkolnego

Dzieci kontynuujące wychowanie przedszkolne w Przedszkolu Wrocławskie Skauty I, nie biorą udziału w rekrutacji – rodzice/prawni opiekunowie składają wolę kontynuacji w wyznaczonym terminie.

 

 

JAK ZAPISAĆ DZIECKO DO NASZEGO PRZEDSZKOLA W CIĄGU ROKU:

Dokumenty rekrutacyjne można pobrać:
* Z naszej strony internetowej
* Z sekretariatu przedszkola.
Uwaga: prosimy „wniosek o przyjęcie dziecka” drukować dwustronnie na jednej kartce papieru

<<DOKUMENTY REKRUTACYJNE DO POBRANIA>>

Co należy ze sobą zabrać:
* Wypełnioną kartę zapisu dziecka w jednym egzemplarzu
* Dowód osobisty
* Nr pesel dziecka

Sprawdź Naszą Ofertę